Công ty cổ phần Hồng Hà Long An

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Hồng Hà-Long An

Mã số danh nghiệp: 1 1 0 0 6 8 2 2 9 1

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ 11: Ngày 19 tháng 9 năm 2013


2. Địa chỉ trụ sở chính

Khu công nghiệp Hoàng Gia Long An, Xã. Mỹ Hạnh Nam, Huyện.Đức Hòa, Tỉnh. Long An, VIỆT NAM.

Điện thoại: 072 3849 932                                   Fax: 072 3849 931

Email: Honghala@hcm.vnn.vn - thanhtracvan@yahoo.com.vn

Website: Honghala.com


3. Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp và đô thị....

- Cho thuê thiết bị máy móc xây dựng, thiết bị dây chuyền công nghệ sản  xuất vậy liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng....


4. Vốn điều Lệ: 27.482.700.000 Đồng

Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 Đồng

Tổng số cổ phần: 2.748.270


5. Vốn Pháp Định: 6.000.000.000 Đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ đồng


6. Danh sách cổ đông sáng lập

 • Nguyễn Văn Nam

 • Phạm Văn Tiến

 • Trần Huy Thông

 • Nguyễn Duy Khương

 • Nguyễn Văn Thanh

 • Nguyện Trọng Toán

 • Phạm Tuấn Cường

 • Đinh Thị Sơn

 • Trần Văn Sỹ

 • Trần Văn Sâm

 • Các cổ đông khác


7. Người dại diện pháp luật Công Ty

Chức danh: Tổng Giá Đốc

Họ và tên: TRÁC VĂN THANH                Giới tính: Nam

Sinh ngày:  07/12/1964                          Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: VIỆT NAM


8. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông: PHẠM VĂN TIẾN